Hoe gaat het eraan toe, op zo'n dag?

De vraag of ik een afsluitend gedicht wilde schrijven tijdens de PGA dag (Persoonsgerichte Aanpak), in Den Haag, kwam een week voordat het evenement gepland stond. Kort dag dus, maar door snel te schakelen met de organisatie waren we op tijd volledig voorbereid. Nog een telefonisch gesprekje met de dagvoorzitter Merel van Dorp genoeg om de belangrijkste zaken af te stemmen, en ready to roll!

Op de PGA dag kwamen mensen van verschillende instanties samen, zoals politie, justitie, Veilig Thuis, jeugdbescherming, reclassering, Halt, Centrum Jeugd en Gezin. De discussies en toespraken gingen over de samenwerking tussen al deze clubs, die zich gezamenlijk inzetten om jongeren die dreigen te ontsporen te ondersteunen.

Ik kom het liefst onvoorbereid naar de bijeenkomst. Alle input voor mijn gedicht bestaat zodoende uit wat er gedurende dag is gezegd. Het publiek herkent waar ik het over heb, uit de toespraken en discussies van nog geen uur geleden. Wat ik voorlees is vers van de pers; heet van de naald! Dat is onderdeel van de magie. Zo snel maak ik dus poëzie van de soms taaie toespraken van de verschillende sprekers.